Hällekils hemman

... en by vid Klarälvens östra strand i Värmland