Hällekils hemman

... en by vid Klarälvens östra strand i Värmland

HALLEKIL.SE 2015 • Ansvarig utgivare: Maria Lindquist