top of page

BOK:

EN MAN SOM HÄMNAS GRYMT PÅ PROSTEN

Sent 1800-tal. Oskar II är unionskung i både Sverige och Norge. Folkrörelserna växer i omfattning, Sverige är ett ännu jordbrukssamhälle. Många fattiga emigrerar till Nordamerika. Och i Övre Ullerud skrämmer man barn med Kvällsvecken...

 

 

 

Berättelsen om Kvällsvecken

KVÄLLSVECKEN?

 

Det var så han kallades, denna egenartade gestalt som i husförhörslängden antecknades som ”saknad”.

Saknad innebar att han åtminstone hade funnits, men han
höll sig borta från bibelförhören.


Var Kvällsvecken befann sig var en gåta.
Däremot visste man hans namn, Erk, och han var ute för att hämnas på prosten för en oförrätt för många år sedan. När mörkret hade fallit över Hällekil och Olsäter och hela det övriga Övre Ullerud antogs Kvällsvecken vandra omkring, bitter, farlig, skrämmande.
Och hämdlysten, hämdgirig efter att ha drabbats hårt av så kallat laga skifte i Hällekil. Prosten hade varit inblandad, han hade stått på den statliga maktens sida.


”Faktion”
Maria Lindquist har skrivit en liten roman som genom sin titel sätter Erk i centrum: Kvällsvecken i Övre Ullerud (Förlaget Norlén & Slottner). Men den bara hundra sidor
stora romanen berättar om mer än Kvällsvecken. Många gestalter dyker upp och försvinner, och konturskarpa miljöbeskrivningar stärker känslan av verklighet. Det
betyder dock inte att de historier Maria Lindquist berättar är sanna.


Denna folklivsroman från Övre Ullerud är just en roman. Eller en ”faktionsberättelse”, ett uttryck författaren själv använder för att markera att händelser och gestalter har att
göra med lika delar sanning som myt.


Flera berättelser
Maria LIndquists bok Kvällsvecken i Övre Ullerud är levande och fängslande. Inte bara Erk utan flera andra romangestalter bidrar till att driva berättelsen framåt.
Berättelsen, förresten, det handlar egentligen om flera berättelser, myter och mer eller mindre verklighetsförankrade historier.


Gemensamt för dem alla är att de fungerar som en berättandets backspegel i vilken läsaren ser tillbaka drygt 100 år. Till en både avlägsen och näraliggande tid.


Fanns i Karlstad
Och Kvällsveckan, vart i folktrons irrgångar tog han vägen?
För 60 år sedan fanns han bevisligen i Karlstad, åtminstone bland granhäckar och uthus på Kroppkärr...


Där var Kvällsvecken - fast han kallades Kvällvecken - den mörka och farliga kraft som föräldrarna använde för att få in barnen om kvällen: ”Akta dej så att inte Kvällvecken tar dej..!”
PUBLICERAD I NWT 2014-12-11 (Mats Dahlberg)

bottom of page